Administrație Publică

HOTARAREA NR. 139 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

Privind majorarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spațiile cu destinația de locuințe de serviciu, situate în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20

Având în vedere : 

            – Expunerea de motive a domnului Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr. 19328/12.07.2018;

– Raportul de  specialitate  întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr. 19338/13.07.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36  alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 17, coroborat cu art. 45 alin. (1)  si art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

ART. 1. – Aprobă tariful lunar al chiriei (lei/mp.) practicat pentru spațiile cu destinație de locuință de serviciu, situate în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, în valoare de 5 lei/mp. pentru fiecare categorie de folosință (cameră, hol, bucătărie, baie, etc.), începând cu data de 01.08.2018.

ART.2. – Tariful lunar  al chiriei (lei/mp) se va actualiza în funcție de rata anuală a inflației, până la 31 ianuarie inclusiv a fiecărui an.

ART.3.  – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia. 

Descarca: HCL. nr. 139_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support