Administrație Publică

HOTARAREA NR. 140 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

Privind aprobarea completării contractului  de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia de către SC SINAIA FOREVER SRL

Văzând:

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată cu nr. 19663/17.07.2018;
  • Raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare si Control din cadrul Poliției Locale Sinaia, înregistrat cu nr. 19695/17.07.2018;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

 

Având în vedere:

– Hotărârea Consiliului Local nr.  131/2010 privind înființarea SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către  SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 28.05.2015  privind prelungirea și modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr.  52/13.04.2017  privind modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşuluiSinaia, către SC Sinaia Forever SRL ;

În conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea  și funcționarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local, art. 5, alin. (1), lit a);

 

In temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si comnpletările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. a), pct. 14, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

  H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă modificarea  contractului de delegare a gestiunii  serviciului de administrare a domeniului public și privat, prin completarea obiectului contractului, astfel:

  • ” SC Sinaia Forever SRL va desfășura activitatea de curățare a străzilor, drumurilor, aleilor, piețelor și a celorlalte locuri publice”.

ART.2. – Activitatea menționata la art. 1 se va desfășura temporar, începând cu data de 01.08.2018 pănă la atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a orașului Sinaia.

ART.3. – Aprobă tarifele pentru această activitate  astfel:

  • 0,0141lei/mp pentru operațiunea de întreținere căi publice;
  • 0,0309 lei/mp pentru măturat manual căi publice;
  • 0,0210 lei/mp pentru măturat mecanizat.

ART.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de serviciile de specialitate din cadrul Primariei Sinaia și de administratorul  SC SINAIA FOREVER SRL.

Descarca: HCL. nr. 140_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.