Administrație Publică

HOTARAREA NR. 147 din 07.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind aprobarea realizării evenimentului ,,Festivalul Sinaia Forever 2017” – ediția XXIV


Având în vedere Expunerea de motive nr. 21434/06.08.2018, a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr. 21435/06.08.2018;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. 6, lit. (a), punctele 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă desfășurarea “Festivalului Sinaia Forever 2017”- ediția XXIV, în perioada
14 – 16 septembrie 2018.
Art. 2. – Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului, în valoare totală de 700.000 lei, din bugetul local și din contracte de sponsorizare.
Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primăriei orașului Sinaia

Descarca: HCL. 147_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support