Administrație Publică

HOTARAREA NR. 149 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

Privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 783 mp şi completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 422

Având în vedere Expunerea de motive nr. 21631/ 07.08.2018  a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism şi evenimente, prin care propun completarea anexei nr. 12, cu poziţia 422 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 21634/ 07.08.2018 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia  trecerea din domeniul privat al oraşului Sinaia în domeniul public a terenului în suprafaţă de 783 mp şi completarea anexei nr. 12 la H.C.L.nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 422;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

Având în vedere prevederile art. 155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.”c”, art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.”b”, art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.  Aprobă  trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia a terenului în suprafaţă de 783 mp, situat în Sinaia, B-dul. Carol I, nr. 38A, lot 1, înscris în cartea funciară nr. 24870 Sinaia, cu numărul cadastral 24870. 

Art.2.  Aprobă completarea anexei nr. 12 la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia, cu poziţia 422 astfel :

  • Coloana 0 se va completa cu următorul cuprins „422”

Coloana 1 se va completa cu următorul cuprins „9.2.1.1.1”

Coloana 2 se va completa şi va avea următorul cuprins „SPAŢIU VERDE AFERENT ŞCOLII GIMNAZIALE GEORGE ENESCU”;

Coloana 3 se va completa şi va avea următorul cuprins „localitatea Sinaia, judeţul Prahova, B-dul. Carol I nr. 38A, lot 1, suprafaţă teren=783 mp; nr.cad. 24870, CF. 24870; vecinătăţi : V-Şcoala Gimnazială George Enescu (nr.cad. 24753), N-nr.cad. 22541, E-B-dul. Carol I (nr.cad.24820), S-proprietate oraş Sinaia”;

Coloana 5 se va completa cu următorul cuprins „91.265,00 lei”

Coloana 6 se va completa cu următorul cuprins  „Hotărârea Consiliului Local  nr. 56 din 14.03.2018”.

 Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 149_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support