Administrație Publică

HOTARAREA NR. 156 din 28.08.2018

octombrie 9, 2018

privind evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia și vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 37 mp, situat în Sinaia, bd. Republicii nr. 30, lot 2

Având în vedere expunerea de motive nr. 23042 din 23.08.2018 a membrilor Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente, precum și raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 23047 din 23.08.2018;

Văzând avizul  Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu art.551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

Tinând cont de prevederile art. 4 şi art. 22 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art.10, art. 36 alin. (2), litera c), art. 123, alin. (2), coroborate cu art. 45 alin. (3) şi art. 115, alin.(1), litera b), din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 30, lot 2.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 30, lot 2.

ART.3. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 37 mp, situat în Sinaia, Bd. Republicii nr. 30, lot 2, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.4. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.5. – Preţul de pornire a licitației este de 40 euro/mp, fără TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 156_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support