Administrație Publică

HOTARAREA NR. 160 din 14.08.2018

octombrie 9, 2018

privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr.132/2017 pentru stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare a domeniului public în cadrul

Festivalului Sinaia Forever 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 23457/28.08.2018  a Primarului orașului Sinaia;

Văzând raportul de specialitate nr. 23458/28.08.2018 întocmit de Direcția Poliția Locală, prin care  supune spre aprobare Consiliului Local Sinaia,  atribuirea gratuita a câte unui stand de 9 mp,  pentru agenții economici cu sediul în Sinaia, care comercializează produsele proprii (producători,  artiști plastici, meșteri), în scopul promovării producătorilor locali;

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local nr.  132/2017 pentru stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare a domeniului public în cadrul Festivalului Sinaia Forever;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completările ulterioare, art. 36 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă  atribuirea gratuită a câte unui stand de 9 mp, agenților economici cu sediul în Sinaia, care comercializează produsele proprii (producători, artiști plastici, meșteri populari), în scopul promovării producătorilor locali,  în cadrul Festivalului Sinaia Forever.    

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală din cadrul Primariei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 160_2018

Last modified: octombrie 9, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support