Administrație Publică

HOTARAREA NR. 169 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia și vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 39 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 17, lot 2

Având în vedere :

– Expunerea de motive  a d-lui David Remus, consilier local, înregistrată la nr. 25127  din 13.09.2018 ;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru  din cadrul aparatului de  specialitate al Primarului orașului Sinaia, înregistrat cu nr. 25128  din 13.09.2018;

– Avizul Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu prevederile :

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 4 și art. 22 din Legea nr. 213/17.11.1998 privind bunurile proprietate publică;

În temeiul art. 10,  art. 36, alin (2), lit. c) şi art. 123 alin.(2),  coroborate cu art.45 alin.(3)   și art. 115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă evidențierea în domeniul privat al orașului Sinaia a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 17, lot 2.

ART.2. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 17, lot 2.

ART.3. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 39 mp, situat în Sinaia, str. Răscoalei 1907 nr. 17, lot 2, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.4. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.5. – Preţul de pornire a licitației este de 55 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.6. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 ART.7. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

 ART.8. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.9. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de valuare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

 ART.10. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia

Descarca: hcl. 169_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support