Administrație Publică

HOTARAREA NR. 177 din 21.09.2018

octombrie 11, 2018

privind aprobarea participarii Spitalului orasenesc Sinaia la parteneriatul pentru realizarea in comun a Proiectului “Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Prahova si Ialomita la servicii medicale de urgenta

Avand in vedere:

 • Expunerea de motive nr. 25692/19.09.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia, precum și raportul de specialitate al Serviciului Investiții și Achiziții Publice inregistrat la nr.25774/20.09.2018;
 • Adresa Ministerului Sanatatii nr. 1090/25.06.2018 privind proiectele retrospective finantate din fonduri externe nerambursabile aferente 2014-2020, proiecte nefinalizate POR – Operatiunea 8.1.A Ambulatorii si Operatiunea 8.2. B Unitati de primiri urgente;
 • Adresa Spitalului Orășenesc Sinaia nr. 9095/18.09.2018 ;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;
 • Acordul de parteneriat incheiat intre Ministerul Sanatatii –lider de parteneriat, UAT Judetul Prahova, UAT Judetul Ialomita, Spitalul Municipal Campina, Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, Spitalul de Pediatrie Ploiesti, Spitalul orasenesc Sinaia, Spitalul Judetean de Urgenta Slobozia, Spitalul Municipal Urziceni, Spitalul Anghel Saligny Fetesti, Spitalul orasenesc Tandarei;
 • Ghidul Solicitantului – Conditii generale de accesare a fondurilor in cadrul POR 2014-2020 cu modificarile si completarile ulterioare, emis de Autoritatea de Management pentru POR 2014-2020;
 • Ghidul Solicitantului – Condi ii specifice de accesare a fondurilorț , Conditii specifice de
 • Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate – COD APEL 422/8; regiuni – Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale Romaniei Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru,COD APEL 422/8, cu perioada în care pot fi depuse cererile de finanţare 09.07.2018-7.09.2018;
 • Prevederile art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare
 • ;
 • In temeiul art. 14, art. 36 alin. (2), lit.b) și alin. (4) lit. d) coroborat cu art.45, alin.2, lit. e) și art.115, alin.1, lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL SINAIA

H O T A R A S T E:

Art. 1. – Se   aprobă   încheierea   acordului   de   parteneriat   în   vederea   implementarii proiectului „Imbunatatirea accesului populatiei din judeţele Prahova  si Ialomita la servicii medicale de urgenta”, conform Acordului de parteneriat, prevãzut în Anexa 1, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, in care Spitalul orasenesc Sinaia are calitate de partener.

Art. 2. –  Se   aprobă  participarea la proiectul Proiectul „Imbunatatirea accesului populatiei din judeţele Prahova  si Ialomita la servicii medicale de urgenta” pentru care valoarea totala este 85.842,30 lei (tva inclus), din care:

 • Finantarea nerambursabila 125,45 lei
 • Cofinantare 2% Spital orasenesc Sinaia                      716,85 lei.

Art. 3. – Sumele reprezentand cheltuieli de mentenanta si intretinere a echipamentelor medicale decontate prin Proiectul „Imbunatatirea accesului populatiei din judeţele Prahova  si Ialomita la servicii medicale de urgenta” pe perioada de durabilitate a proiectului se vor suporta de fiecare partener din cadrul proiectului.

Art. 4. – Se imputerniceste  Managerul Spitalul orasenesc Sinaia sa semneze Acordul de parteneriat si contractul de finantare, precum si toate actele necesare implementarii proiectului: „Imbunatatirea accesului populatiei din judeţele Prahova  si Ialomita la servicii medicale de urgenta”.

 Art. 5. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Spitalul orasenesc Sinaia.

Descarca: hcl. 177_2018

Last modified: octombrie 11, 2018

Comments are closed.