Administrație Publică

HOTARAREA NR. 183 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea proiectului de buget pe anul 2019 și  estimările pe anii 2020-2022

Avînd în vedere expunerea de motive 26975/02.10.2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre și a raportului de specialitate nr. 27127/03.10.2018 prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, propune aprobarea proiectului de buget pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În baza Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată, cu privire  la proiectul de buget;

În temeiul  și  art.63, alin.(4), litera b), coroborat cu art. 36 alin.(4), lit.a), art. 45 alin.(2), lit. a) și art. 115 alin.(1), lit.b)   din legea  nr.215/2001 privind administratia publica locală, republicată,cu  modificările și completările  ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Se aprobă proiectul de buget pe anul 2019 și estimările pe anii 2020-2022,  conform scrisorii cadru nr. 465623/28.09.2018 a Ministerului Finanțelor publice.

ART.4. –   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse  Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

Download: hcl.183_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support