Administrație Publică

HOTARAREA NR. 190 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului apartament nr. 3 situat in “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 27931 din 10.10.2018 a d-lui David Remus, Consilier Local, prin care propune neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului Local Sinaia asupra cumpărării  imobilului apartament nr. 3 situat in “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3;

– Raportul de Specialitate al Serviciului de Urbanism si Cadastru nr. 27932 /10.10.2018;

– Cererea înregistrată la Primăria oraşului Sinaia cu nr. 27693/09.10.2018, a d-nei CONSTANTINIU MIHAELA, prin care solicită exercitarea dreptului de preemţiune  pentru cumpărarea  imobilului apartament nr. 3 situat în “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3;

– Adresa nr. 1446/02.10.2018 a Ministerului Culturii și Identității Naționale – Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, prin care nu își exercită dreptul de preemțiune al statului și îl transferă către autorităţile publice locale, pentru  imobilul apartament nr. 3 situat în “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile   art. 4, alin. (4) și art. 36, alin (4), lit. a) din Legea nr. 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) coroborat cu  art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:         

ART.1. – Consiliul Local Sinaia  nu îşi exercită dreptul de preemţiune asupra cumpărării imobilului apartament nr. 3 situat în “Locuință orașenească de factură satească”  monument de arhitectură înscris în LMI cod. PH-II-m-B-16705 din orașul Sinaia, str. Alexandru Vlahuță nr.12, în suprafață construită de 61,23 mp, nr. cad. 20794-C1-U3, CF nr. 20794-C1-U3, la preţul de 23.000 euro.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Download: hcl.190_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support