Administrație Publică

HOTARAREA NR. 194 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

privind   elaborarea  documentaţiilor de urbanism – PUZ  şi RLU aferente , conform art. 47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul 

Având în vedere :

Expunerea de motive  nr.27995/ 09.10.2018 a Primarului oraşului Sinaia, prin care propune elaborarea  documentaţiilor de urbanism – PUZ  şi RLU aferente , conform art. 47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.27796/09.10.2018  prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia , intenţia  privind   elaborarea  documentaţiilor de urbanism – PUZ  şi RLU aferente , conform art. 47 şi art.471 din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia ;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Legii 350/2001  privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

– Ordinului MLPAT  nr. 176/N/2000 şi nr. 21/N/2000  cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ” ;

– Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

            În temeiul  art.36, alin (5), lit.c), coroborat cu art. 45  alin (2), lit.e) și  art.115, alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă   elaborarea  documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal şi Regulament  Local Urbanism  aferent  pentru terenul situat în Sinaia , zona Cota 1400-1500 ,T 20 (trup intravilan ) .

ART.2. – Aprobă   elaborarea  documentaţiei de urbanism – Plan Urbanistic Zonal  şi Regulament  Local Urbanism  aferent pentru terenul situat în Sinaia, tarla 2, parcela 92/1-Vȃrful  Furnica zona staţie superioară telescaun Valea Soarelui  şi tarla 2, parcela 92/3 –  zona staţie inferioară  telescaun Valea Soarelui.

ART.3. – Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului oraşului Sinaia va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.4. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată celor interesați prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică.

Download: hcl.194_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support