Administrație Publică

HOTARAREA NR. 195 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr.28096/ 11.10.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică nr. 28.112/11.10.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 21, alin. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

–  Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale, cu modificarile si complet[rile ulterioare art.29, alin.(1), pct.d) și art.29, alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

 

În temeiul art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin (2) și art.115 alin.(1) lit.b) din Legea  nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică la întocmirea actelor premergătoare și a actelor notariale,  pentru  terenul cu numărul cadastral 23.789  în suprafață de 22.800 m.p.

Art. 2. – Se mandatează Primarului Orașului Sinaia sau Secretarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: hcl.195_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support