Administrație Publică

HOTARAREA NR. 196 din 18.10.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea completării contractului  de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia de către SC SINAIA FOREVER SRL

Văzând:

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată cu nr. 28534/16.10.2018;
  • Raportul de specialitate întocmit de Departamentul Monitorizare şi Control din cadrul Poliției Locale Sinaia, înregistrat cu nr. 28535 /16.10.2018;

Având în vedere:

– Hotărârea Consiliului Local nr.  131/2010 privind înființarea SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către  SC SINAIA FOREVER SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 66 / 28.05.2015  privind prelungirea și modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr.  140/17.07.2018  privind modificarea contractului de delegare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia, către SC Sinaia Forever SRL ;

În conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea  și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, art. 5, alin. (1), lit a);

În temeiul Legii 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit.d), alin. (6), lit. a), pct. 14, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă modificarea  contractului de delegare a gestiunii  serviciului de administrare a domeniului public și privat, prin completarea obiectului contractului, astfel:

SC Sinaia Forever SRL va desfășura activitatea de îndepărtare a zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții pe drumurile, străzile, aleile, piețele  și celelalte locuri publice din orașul Sinaia” 

ART.2. – Activitatea menționată la art. 1 se va desfășura temporar, începând cu data de 22.10.2018 pănă la atribuirea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de deszăpezire a orașului Sinaia.

ART.3. – Tarifele aferente acestei activităti  de îndepărtare a zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții pe drumurile, străzile, aleile, piețele  și celelalte locuri publice din orașul Sinaia vor fi stabilite în următoarea ședință a Consiliului Local.

ART.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Direcția Poliția Locală din cadrul Primăriei Sinaia și de administratorul  SC SINAIA FOREVER SRL.

Download: hcl.196_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.