Administrație Publică

HOTARAREA NR. 198 din 01.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea  proiectului cu nr. Referință TTGS /050„ Strengthening Town Twinning via Sustainable Tourism with Participatory Approach în Kuşadasi and în Sinaia „ – “ Consolidarea relațiilor de înfrățire  între Kușadasi și Sinaia prin intermediul turismului durabil cu abordarea participativă”

Având în vedere Expunerea de motive nr. 30038/31.10.2018, precum și Raportul de specialitate nr 30039/31.10.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice din cadrul  Primăriei orașului Sinaia prin care se propune aprobarea  și  realizarea de către U.A.T. Oraș Sinaia – în calitate de co-aplicant alături de orașul Kușadasi – în calitate de lider, a proiectului înregistrat cu nr. referință TTGS/050 „Strengthening Town Twinning via Sustainable Tourism with Participatory Approach în Kuşadasi and în Sinaia „ – “ Consolidarea relațiilor de infrățire  între Kușadası și Sinaia prin intermediul turismului durabil cu abordarea participativă”;

Văzând avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia ;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Reference: TR/2014/DG/01/A1-02, EuropeAid/158874/ID/ACT/TR Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS);

În conformitate cu Hotărârea  Consiliului Local nr.84/13.05.2009 privind înfrățirea orașului Sinaia cu orașul Kușadasi din Turcia;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. e), alin.(7) lit. a) , coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. f) și art. 115 alin.(1), lit.b),  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. –  În cazul în care Cererea de finanțare  cu numărul de referință TTGS /050, cu titlul            „ Strengthening Town Twinning via Sustainable Tourism with Participatory Approach în Kuşadasi and în Sinaia„ depusă spre finanțare în cadrul acțiunii de înfrățire între orașe, între Turcia și schema de granturi UE – Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme de către Kusadasi Municipality (Turkey) – aplicant lider, câștigă finanțarea, se hotărăște prin prezenta că UAT Oras Sinaia, va participa în calitate de “co-solicitant” la implementarea proiectului și îl împuternicește pe primarul Vlad Gheorghe Oprea  să reprezinte și să semeneze toate actele necesare în legătură cu derularea contractului, în numele orașului Sinaia.

Art.2. – Prevederile prezenței hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL.198_2018

Last modified: decembrie 11, 2018

Comments are closed.