Administrație Publică

HOTARAREA NR. 208 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind aprobarea tarifelor de deszăpezire aplicate de SC SINAIA FOREVER SRL

Având în vedere :

 • Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia nr. 32538/22.11.2018;
 • Raportul de specialitate nr. 32548/ 22.11.2018 al Departamentului Monitorizare si Control din cadrul Directiei Politia Locala;
 • Cererea nr. 32198 /19.11.2018 prin care SC Sinaia Forever SRL propune pentru activitatea de curațare a zăpezii si preîntâmpinarea formării poleiului și gheții pe drumurile, străzile, aleile, piațetele orasului Sinaia;
 • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;

În conformitate cu :

–   HCL nr. 131/2010 privind infiintarea SC SINAIA FOREVER SRL,

–   HCL nr.146/06.08.2010 privind  delegarea serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia catre  SC SINAIA FOREVER SRL

–  HCL nr.66/2015 privind prelungirea si modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public si privat al orasului Sinaia, catre SC Sinaia Forever SRL cu modificarile si completarile ulterioare ;

–  HCL nr.196/18.10.2018 de aprobare a completarii contractului  de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public  si privat al orașului Sinaia cu activitatea de îndepărtare a zăpezii și preintampinarea formării poleiului și gheții pe drumurile, străzile, aleile, piațetele orașului Sinaia;

În temeiul Legii  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare, art. 36 alin.(2), b) și lit.d) coroborat cu art. 45 alin. (2) și art. 115 alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă instituirea tarifelor pentru activitatea de indepartare a zapezii si preîntampinarea formării poleiului și gheții pe drumurile, străzile, aleile, piațetele orasului Sinaia, Conform anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către  serviciile de specialitate dn cadrul Primariei orașului Sinaia și SC Sinaia Forever  SRL.

TARIFE DESZĂPEZIRE

 • Curatat manual zapada grosime <15 cm: 30 lei/100 mp
 • Curatat manual gheata grosime <15 cm: 40 lei/ 100 mp
 • Imprastiat manual antiderapant: 10 lei/100 mp
 • Imprastiat mecanizat clorura lichida cu autoutilitara tip Iveco: 37 lei/ora
 • Deszapezit mecanizat si imprastiat material antiderepant cu autobasculanta: 87 lei/ora
 • Deszapezit mecanizat si imprastiat material antiderepant cu autoutilitara tip Unimog u500: 97 lei/ora
 • Deszapezit mecanizat cu bobcat cu lama: 74 lei/ora
 • Tarif stationare Iveco dotat cu instalatie de imprastiat clorura: 13 lei/ora
 • Tarif stationare Autoutilitară Unimog u500: 21 lei/ora
 • Tarif stationare bobcat: 13 lei/ora
 • Tarif stationare Autoutilitară Mercedes : 21 lei/ora
 • Tarif autoutilitara Mercedes: 6 lei/km
 • Tarif Unimog u500: 5 lei/km
 • Tarif freza zapada noua: 31 lei/ora
 • Tarif actualizat freza zapada veche: 32 lei/ora
 • Tarif Unimog U400: 42 lei/ora
 • Tarif incarcator: 50 lei/ora
 • Tarif buldoexcavator: 50 lei/ora
 • Tarif stationare Unimog U400: 25 lei/h
 • Tarif stationare incarcator: 25 lei/h
 • Tarif stationare buldoexcavator: 25 lei/h
 • Cota cheltuieli indirecte: 10%
 • Cota profit: 5 %

Observatie :

Tarifele de mai sus nu contin TVA.

Download: HCL. 208_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.