Administrație Publică

HOTARAREA NR. 209 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind achiziționarea de către Orașul Sinaia prin negociere directă, a celor trei chioșcuri comerciale, situate în Orașul Sinaia, Calea București DN1 – km 117+750

Văzând :

  • Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea înregistrată cu 29767/ 29.10.2018;
  • Raportul de specialitate 29793/ 29.10.2018 al Biroului Monitorizare și Control din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate;

Având în vedere :

  • Prevederile 36 alin.(1), alin.(9) și art. 123 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit.c) coroborat cu art. 45 alin.(3) și art.115 alin.(1) litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1.  – Aprobă achiziționarea a trei spații comerciale situate pe domeniul public al Orașului Sinaia, Calea Bucuresti DN1 – km 117+750, la valoarea de 55.940 lei, urmând a fi închiriate prin licitație publică.

Art.2. – Aprobă raportul de evaluare înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 27614/08.10.2018, întocmit de evaluatorul imobiliar autorizat.

Art.3. –  Spațiile comerciale vor fi evidențiate în domeniul privat al Orașului Sinaia.

Art.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane si Directia Poliția Locală Sinaia din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL. 209_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support