Administrație Publică

HOTARAREA NR. 214 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie temporară  de construire pentru amplasare casă de vacanţă pentru închiriere în scop turistic, în oraşul Sinaia, strada George Enescu nr. 3  ,tarla 7, parcela Pd 41 ;

Având în vedere :

– Expunerea de motive  nr. 31788 din 15.11.2018 a  d-lui David Remus, consilier local, prin care propune  aprobarea Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie temporară  de construire pentru amplasare casă de vacanţă pentru închiriere în scop turistic, în oraşul Sinaia, strada George Enescu nr. 3, tarla 7, parcela Pd 41 ;

– Raportul nr.31789/15.11.2018 întocmit de Serviciului Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;

– Avizul unic nr.2386 din 18.12.2017 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;

– Raportul  informării şi consultării  publicului privind  Planului Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie temporară  de construire pentru amplasare casă de vacanţă pentru închiriere în scop turistic, în oraşul Sinaia, strada George Enescu nr. 3  ,tarla 7,parcela Pd 41 , înregistrat sub nr.14278/31.05.2017;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

  • Ordinului M.L.P.A.T. nr. 37/N/2000 cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice ”ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al PUD”;
  • Legii nr. 350/2001, anexa 1, privind amenajarea teritoriului și urbanismul;
  • Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c) și alin. (5), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din  Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă Planul Urbanistic Detaliu – Ridicare restricţie temporară  de construire pentru amplasare casă de vacanţă pentru închiriere în scop turistic, în oraşul Sinaia, strada George Enescu nr. 3  ,tarla 7,parcela Pd 41 , beneficiar Moldoveanu Mihai.

ART.2. – Durata de valabilitate a PUD-ului prevazut la art.1 este de 5(cinci) ani de la data adoptarii prezentei hotărâri .

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri  vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Download: HCL. 214_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support