Administrație Publică

HOTARAREA NR. 216 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind  rezilierea contractului  de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016,  pentru terenul în suprafaţă de 70 mp, situat în Sinaia, str. Platou Izvor lot 27

Având în vedere expunerea de motive nr. 31468 din 13.11.2018 a d-lui David Remus, consilier local, prin care propune rezilierea contractului  de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016,  pentru terenul în suprafaţă de 70 mp, situat în Sinaia, Str. Platou Izvor lot 27;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 31469 /13.11.2018, privind rezilierea contractului de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

Având în vedere contractul de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016;

În conformitate cu dispoziţiile art. 4 si art. 8, alin. (2), lit. a) din contractul de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36, alin. (2), lit.c), art. 45, alin.(3) și art. 115, alin. (1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă rezilierea contractului  de închiriere nr. 5172 / 23.02.2016, dintre ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar) și S.C. GDF REINVEST S.R.L. în calitate de locatar (chiriaş), începand cu data de 01.10.2018, cu plata de către chiriaş a sumelor reprezentând chiria restantă şi penalităţile aferente.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Download: HCL. 216_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support