Administrație Publică

HOTARAREA NR. 218 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în comisia  de concurs și cea de soluționare a contestațiilor pentru concursul organizat de Spitalul orășenesc Sinaia pentru ocuparea posturilor de director medical și director financiar-contabil

Având în vedere :

– Expunerea de motive  a inițíatorului înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu  nr. 31471/13.11.2018;

– Raportul de specialitate întocmit de Serviciul Buget și resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orasului Sinaia, înregistrat la nr.31475/13.11.2018;

– Adresa Spitalului Orasenesc Sinaia nr.10923/07.11.2018, înregistrată la Primaria Sinaia sub nr.31191/09.11.2018 ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

Ținând cont de  prevederile art.2 alin.(3) din Ordinul M.S.P. nr.284/2007, cu modificările și completarile ulterioare, privind aprobarea metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice ;

În temeiul  art.36, alin.(2) litera a) și litera d),  alin.(6) litera a)  pct.3, coroborat cu art. 45 alin.(1) și art.115 alin.(1) litera b)  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H  O  T  Ă  R  Ă Ș  T  E  :

Art.1. – Aprobă numirea reprezentanților Consiliuluiu Local al orașului Sinaia în comisia de concurs  precum și în comisia de soluționare a contestațiilor, pentru ocuparea posturilor de director medical și director financiar-contabil în cadrul  Spitalului orășenesc Sinaia  organizat în data de 03 decembrie 2018 , astfel :

Membrii în comisia de concurs :

  1. Anca – Mariana Hogea
  2. Gheorghe Vasile

Membrii în comisia de soluționare a contestațiilor :

  1. Costin Dumitrache
  2. Călin Miloș

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse  la îndeplinire de persoanele menționate la art.1 și  Spitalul orășenesc  Sinaia.

Download: HCL. 218_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support