Administrație Publică

HOTARAREA NR. 219 din 22.11.2018

decembrie 11, 2018

Privind darea în administrare a unui Utilaj multifuncțional – second hand, MERCEDES BENZ UNIMOG U500, către SC Sinaia Forever SRL

Având în vedere  Expunerea de motive  nr. 31903/16.11.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 31924 /16.11.2018 întocmit de  Serviciului Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a unui Utilaj multifuncțional – second hand, MERCEDES BENZ UNIMOG U500, către SC Sinaia Forever SRL;

Văzând avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Loal ;

În baza :

– Hotărârii Consiliului Local nr. 130/2010 și Hotărârii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat înființarea SC Sinaia Forever SRL;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului public și privat al orasului Sinaia, către operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea în gestiune delegată, în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia;

În temeiul art. 36, alin. (2), lit. c) si alin. (5), lit. a), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H  O  T  Ă  R  Ă Ș  T  E  : 

Art. 1. – Se aprobă darea în administrare a unui Utilaj multifuncțional-second hand, MERCEDES BENZ UNIMOG  U500, către SC Sinaia Forever SRL. 

Art. 2. – Predarea-primirea bunului se va face pe bază de proces verbal încheiat între părțile interesate.

Art. 3. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia, să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către  SC Sinaia Forever SRL.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Direcția Poliția Locală și SC Sinaia Forever SRL.

Download: HCL. 219_2018

Last modified: decembrie 18, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support