Administrație Publică

HOTARAREA NR. 232 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind  modificarea  Hotarârilor Consiliului Local nr. 114/03.08.2016 și 66/2017 pentru stabilirea numărului și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului

Având în vedere Expunerea de motive nr. 34197/07.12.2018 a Primarului orașului Sinaia, precum și  Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică,  nr.34279/07.12.2018;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului Șuvaina Mihai-Dan, ca urmare a decesului acestuia, care era membru al Comisiei de urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

Văzând  Hotărârea Consiliului local Sinaia nr. 231/2018 privind încetarea mandatului de consilier local al domnului  Șuvaina Mihai-Dan și validarea mandatului de consilier local al doamnei Istrate Iuliana;

În conformitate cu prevederile art. 15, alin. (2), din OG 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliului local, precum si a  Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 54, alin. (1) si alin. (6), coroborat cu art. 45, alin. (1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă modificarea componenței Comisiei de specialitate ”Urbanism, servicii publice, turism și evenimente”, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/03 august 2016, prin înlocuirea domnului Șuvaina Mihai-Dan, cu domnul Popa Gheorghe, astfel :

– Remus David

– Aurora Arieșan

– Vasile Gheorghe

– George Boteanu

– Gheorghe Popa

Art.2. – Se aprobă modificarea componenței Comisiei de specialitate ” Învățământ, sănătate, cultură, sport, tineret și protecția copilului” constituita în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 114/03 august 2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 66/18.06.2017, prin înlocuirea domnului Popa Gheorghe, cu doamna Istrate Iuliana, după cum urmează :

– Crețu Georgiana-Ioana-Maria

– Călin-Ștefan Miloș

– Iuliana Istrate

Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.114/03.08.2016, ramân neschimbate.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație publică.

Descarca: HCL 232_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support