Administrație Publică

HOTARAREA NR. 236 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii,  construite prin ANL pentru anul 2018

Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.34000/06.12.2018;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34002/06.12.2018;

–  Procesul verbal nr.33996/06.12.2018 al Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri , destinate închirierii, construite prin ANL ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr.152/1998 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată;

– Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. d), coroborat cu alin.(6), lit. a), pct. 17,   art. 45, alin.(1) si art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă lista de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii, construite prin ANL pentru anul 2018, conform anexei  la prezenta hotărâre.

Art.2. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget și Resurse Umane, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 236_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support