Administrație Publică

HOTARAREA NR. 238 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.42, et.1, apartament nr.8  având număr cadastral 21083-C1-U2 către d-na. DUMITROF DANIELA LILIANA

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.34671/11.12.2018;

–  Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34678/12.12.2018 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia, , Calea București nr.42,et.1, apartament nr.8  având număr cadastral 21083-C1-U2 către dna.DUMITROF DANIELA LILIANA;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Prevederile – Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care precizează că : sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1), coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, Calea București nr.42,et.1 apartament nr.8,  având număr cadastral 21083-C1-U2 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Aprobă vânzarea către d-na Dumitrof Daniela Liliana a apartamentului situat in Sinaia, Calea București nr.42, apartament nr.8, având număr cadastral 21083-C1-U2, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Preţul vânzării este de 6500 lei (scutit de TVA) .

ART.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

ART.6. –  Dna.Dumitrof Daniela Liliana are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 238_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support