Administrație Publică

HOTARAREA NR. 251 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind  Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (s=1126 mp.) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  ȋn zonă  :” Instituţii  şi servicii” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel (S studiata = 3944, mp.) strada Aosta nr. 46-48, strada Căşeriei , nr. cadastral 20875 , oraş Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive 34711 din 12.12.2018 a consilierilor locali David Remus, Arieşan Aurora,Vasile Gheorghe şi Boteanu George ;
  • Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.34713/12.12. 2018;
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;
  • Avizul unic nr. 2438/06.09.2018 al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Judeţului Prahova ;
  • Raportul informării şi consultării  publicului privind  PUZ << Schimbare destinaţie teren din “Zonă locuinţe si funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  în zonă mixtă :Instituţii  şi servicii/ agrement şi sport” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel şi amenajare piesagistică >>   înregistrat sub nr. 34493/10.12.2018;

Ȋn conformitate cu prevederile  :

– Ordinului M.L.P.A.T nr.176/N/2000 si nr. 21/N/2000 cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea reglementării tehnice “ ghid privind metodologia de elaborare  şi conţinutul cadru al PUZ ;

– Legii 350/2001, anexa 1,  privind amenajarea teritoriului şi urbanismul ;

– Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri  pentru realizarea locuinţelor ,republicată ;

– Art.36,alin (2) ,lit.c), coroborat cu alin.(5), lit. c) din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul art.115,alin.(1) ,lit.b), coroborat cu art.45, alin (2) ,lit.e) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Nu aprobă Planul Urbanistic Zonal – Schimbare destinaţie teren (s=1126 mp.) din “Zonă locuinţe şi funcţiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism “  ȋn zonă  :” Instituţii  şi servicii” şi modificare indicatori urbanistici pentru amplasare hotel( S studiata = 3944mp.) strada Aosta nr. 46-48, strada Căşeriei , nr.cadastral 20875,oraş Sinaia,  judeţul Prahova, beneficiar  Ioniţă Ion .

ART.2. – Prevederile  prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL 251_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support