Administrație Publică

HOTARAREA NR. 252 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind darea in administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a locurilor de parcare din Str. L. Caragiale (pe partea stanga a sensului de mers spre B-dul Republicii), în vederea închirierii

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive a D-lui Primar Vlad Oprea, înregistrata cu nr. 34856/ 11.12.2018;
  • Raportul de specialitate nr. 34857/11.12.2018 al Poliției Locale Sinaia – Birou Monitorizare si Control, prin care se propune darea în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a locurilor de parcare (domeniu public) din Str. I. L. Caragiale (pe partea stânga a sensului de mers spre B-dul Republicii), în vederea închirierii;
  • Solicitarea SC Transport Urban Sinaia SRL nr. 34531/ 11.12.2018;
  • Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

  • 9/ 26.02.2007  prin care s-a aprobat infiintarea SC Transport Urban Sinaia SRL, având ca asociat unic Consiliul Local Sinaia;
  • 175/ 06.09.2010, HCL 56/ 14.04.2011, HCL 175/ 25.11.2013 si 205/ 23.11.2017 privind darea în administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a parcarilor din orașul Sinaia;

În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin. (2), lit.b) din Legea nr.   215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile şi completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. –  Aprobă darea in administrarea SC Transport Urban Sinaia SRL a locurilor de parcare situate pe Str. I.L. Caragiale (pe partea stanga a sensului de mers spre B-dul Republicii) – în vederea închirierii.

ART.2. –  Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, actul adițional la contractul de dare în administrare a parcărilor publice.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare si Control si SC Transport Urban Sinaia SRL.

Descarca: HCL 252_2018

 

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support