Administrație Publică

HOTARAREA NR. 253 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind  concesionarea serviciului public de gestiune a cainilor fara stapan din orasul Sinaia  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr 34786/12.12.2018, precum și  raportul de specialitate al Direcției Poliția Locală nr. 34795/12.12.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a animalelor fara stapan,  cu modificarile si completariile ulterioare ;

– Hotărârii nr. 1059/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OUG nr. 155/2001  privind aprobarea programului de gestionare a animalelor fara stapan;

– OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

–  Legii nr. 205/2004 privind protectia animalelor, republicata, cu modifi[rile ;i complet[rile ulterioare ;

– Legii 60/2004 privind ratificarea Conventiei Europene pentru protectia animalelor de companie, semnata la Stasbourg la 23.06.2003 ;

–  art. 36 alin. (2) lit d) și alin.(6), lit.a) pct.14) coroborat cu art.  45 alin. (3) din Legea 215/2001 privind  administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul  art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –  Aprobă  Regulamentul de organizare si functionare a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Sinaia, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. – Aprobă  Studiul de oportunitate privind delegarea prin concesiune a serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. – Aprobă Caietul de sarcini pentru delegarea serviciului public de gestionare a câinilor fără stăpân din orașul Sinaia prin contract de concesiune, conform anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Politia Locala, Serviciul Buget si Resurse Umane si Serviciul Investitii si Achizitii Publice.

Descarca: HCL 253_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support