Administrație Publică

HOTARAREA NR. 256 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.33269/28.11.2018 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Reglamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului Public de Asistenţă Socială, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr.33273/29.11.2018, întocmit  de  Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– prevederile Hotărârii Guvernului nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;

– prevederile Legii nr.292/2011 a asistenței sociale;

– prevederile art.118 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

În temeiul art.36, alin.(2), lit.a) şi alin.(3), lit.b) coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1.  – Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sinaia, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2. – Începând cu data intrarii in vigoare a prezentei Hotărâri, încetează aplicabilitatea HCL nr.135/08.08.2011.

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul Oraşului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL 256_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support