Administrație Publică

HOTARAREA NR. 257 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind îndreptarea erorii materiale de la poz.nr.23A din anexa la HCL nr.221/22.11.2018 

 Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr. 34575/11.12.2018;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34588/11.12.2018 ;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu : 

  • dispozițiile art. 42, alin.(1) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, modificată și completată ;

În temeiul art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1), lit.b) din  Legea nr.  215/2001   privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1 – Aprobă îndreptarea erorii materiale de la pozitia nr. 23A din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.221/22.11.2018, conform anexei,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 257_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support