Administrație Publică

HOTARAREA NR. 259 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 112/29 iulie 2016 referitoare la numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 34877/12.12.2018 intocmita de primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică Locală,  nr. 34881/13.12.2018;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 231/17.12.2018 privind încetarea  mandatului de consilier local al domnului Șuvaina Mihai-Dan și validarea mandatului unui consilier pe locul ramas vacant;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu  prevederile art.187 alin.(2), lit b) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,republicată,  cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2) lit. d), coroborat cu art. 45 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. – Aprobă modificarea art. 1 al  Hotărârii Consiliului Local nr. 112/2016, în sensul înlocuirii domnului Șuvaina Mihai-Dan, cu domnul David Remus, consilier local,  ca membru  în cadrul Consiliului de Administrație al Spitalului Orășenesc Sinaia.

ART.2. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 112/2016, rămân neschimbate.

ART.3. –  Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică Locală și conducerea Spitalului orășenesc Sinaia.

Descarca: HCL 259_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support