Administrație Publică

HOTARAREA NR. 261 din 17.12.2018

decembrie 28, 2018

privind  constituirea , componenţa  şi  Regulamentul  de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 34816/12.12.2018 întocmită de  Oprea Vlad Gheorghe, Primarul oraşului Sinaia ;

– Raportul de specialitate nr.34818/12.12.2018 al Serviciul Urbanism şi Cadastru prin care se propune constituirea  şi regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova;

În conformitate cu :

– Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

– Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

– Art.36,alin (5), lit.c) raportat la alin(2) lit.c) din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Ȋn temeiul art.115, alin.(1), lit.b), coroborat cu art.45, alin (2), lit.e) din Legea 215/2001 privind  administraţia publică locală,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

    H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. – Se constituie Comisia Tehnică de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a oraşului Sinaia  în coordonarea Primarului oraş Sinaia  ca organ consultativ cu atribuţii de analiză , expertizare tehnică şi consultanţă, care fundamentează din punct de vedere tehnic avizul arhitectului sef.

ART.2. – Se aprobă componenţa Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a judeţului Prahova conform anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3 – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a oraşului Sinaia conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. – Serviciul urbanism şi cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.5. – Prezenta hotărȃre va fi comunicată prin grija Departamentului Juridic, Contencios Administrativ  şi Administraţie  Publică , Instituţiei Prefectului Prahova ,Consiliului Judetean Prahova şi  Serviciului urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia  .

Descarca: HCL 261_2018

Last modified: decembrie 28, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support