Administrație Publică

HOTARAREA NR. 11 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind darea în administrare a unui “Sistem complet de chirurgie laparoscopică HD”,  către Spitalul Orășenesc Sinaia

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 1608/15.01.2019 a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 1649/15.01.2019 întocmit de  Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune darea în administrare a unui “Sistem complet de chirurgie laparoscopică HD”, către Spitalul Orășenesc Sinaia;

În baza :

Hotărârii Consiliului Local nr. 180/18.10.2018 privind aprobarea asocierii dintre Județul Prahova prin Consiliul Județean Prahova și Orașul Sinaia, prin Consiliul Local Sinaia, în vederea

“Achizționării unei truse laparoscopice necesară blocului operator al Spitalului Orașenesc Sinaia”;

Hotărârii Consiliului Local nr. 181/18.10.2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018;

Hotărârii Consiliului Local nr. 162/06.09.2010 prin care s-a aprobat Contractul de cesiune a bunurilor imobile, cu destinație sanitară;

 

În temeiul art. 36, alin. (2), litera c) și alin. (5), lit. a), precum și a art. 123, alin. (1), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. – Se aprobă darea în administrare a unui “Sistem complet de chirurgie laparoscopică HD”, către Spitalul Orașenesc Sinaia.

ART. 2. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia sau Viceprimarul orașului Sinaia să semneze contractul de dare în administrare a bunului de la art. 1, către Spitalul Orășenesc Sinaia.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice, Serviciul Buget și Spitalul Orașenesc Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 11_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.