Administrație Publică

HOTARAREA NR. 13 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind  închirierea prin licitație publică, a  spațiului situat în Sinaia, str.Avram Iancu nr. 2 în suprafață de 142,6 mp. cu destinația birouri operator furnizare servicii publice în orașul Sinaia

     Având în vedere: 

–  Expunerea de motive a  Primarului orașului Sinaia, înregistrată cu nr.4730/12.02.2019;

– Raportul de specialitate întocmit de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.4739/12.02.2019;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

– Art. 551 alin.(9) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea  287/2009;

– Art. 123 alin.(1) și (2)  din Legea Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c)  coroborat cu art.  45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă închirierea prin licitație publică, a  spațiului situat în Sinaia, str.Avram Iancu nr. 2 în suprafață de 142,6 mp. cu destinația birouri operator furnizare servicii publice în orașul Sinaia, identificat prin releveul din anexa 1.

ART.2. – Aprobă documentația de licitație pentru închirierea spațiului menționat la art.1, conform anexelor 2, 3, 4, 5 și 6.

ART.3. – Prețul de pornire al licitației este de 7 euro/mp/lună.

ART.4. – Spațiul se închiriază pentru o perioadă de 1(unu) ani cu posibilitatea de prelungire prin act adițional.

ART.5. – Se mandatează Primarul orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia contractul de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire și modificare a acestuia.

ART.6. Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă  va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 13_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support