Administrație Publică

HOTARAREA NR. 17 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind vânzarea prin licitaţie publică a terenului în suprafață de 199 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 26 

Având în vedere : 

Expunerea de motive înregistrată  sub nr. 2734 din 23.01.2019 a domnului David Remus, consilier local;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru înregistrat sub nr.2735 din 23.01.2019;

–   Avizul membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

În conformitate cu :

  • 551, alin. (1) și art. 553 alin. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.
  • 123, alin. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

În temeiul  art. 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu  art. 45 alin. (3)  si art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 199 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 26.

ART.2. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 199 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 26, conform planului de situaţie din anexa 1.

ART.3. –  Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 1,2,3,4.

ART.4. – Preţul de pornire a licitației este de 75 euro/mp, la care se adaugă TVA.

ART.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

ART.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

ART.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

ART.8. – Pentru terenul mentionat la art. 1 se instituie servitutea continuă de trecere pentru reţelele edilitare ce deservesc fondurile învecinate cum ar fi: conducte de apa, gaz, canale şi  cabluri electrice subterane şi supraterane, după caz, precum şi alte materiale şi instalaţii cu acelaşi scop.

ART.9. – Pentru terenul mentionat la art. 1 se instituie servitutea de acces pietonal în favoarea proprietarilor de la nr. cadastrale 20906-C1-U2 (nr. cad. vechi 10349-C1-U3), 20906-C1-U1 (nr. cad. vechi 10349-C1-U1).

ART.10. – Câştigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

ART.11. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 17_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support