Administrație Publică

HOTARAREA NR.21 din 19.02.2019

martie 4, 2019

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.  261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 4744  din 12.02.2019 a d-lui Primar Vlad Oprea, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 4750 / 12.02.2019 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 261/17.12.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia;

 

Văzând avizul comisiei de specialitate a Cosniliului Local;

În conformitate cu prevederile:

– Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;

– Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.5, lit. c), raportat la alin. (2), lit. c), art. 115, alin.(1), lit.b), coroborat cu art.45, alin (2), lit.e) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. – Aprobă modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 261/17.12.2018 privind constituirea, componenţa şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism a Oraşului Sinaia, care va avea următorul conținut:

 COMISIA TEHNICĂ DE URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI

 (C.T.A.T.U) SINAIA

Constituită conform prevederilor Legii 350/2001, art.37

Membri cu drept de vot: 

1 Oprea Vlad Gheorghe Primarul oraşului Sinaia Preşedinte
2 Bădăran Gheorghe Viceprimar vicepreşedinte
3 Prof.  Constantin Stere Director Executiv – Direcţia Judeţeană pentru Cultură Prahova membru
4 Gherasim Mihaiela Arhitect şef membru
5 Arh.Văsii Diana Mihaela Ordinul Arhitecţilor din Romȃnia (O.A.R.) Filiala Prahova Membru

 

 

6 Arh.Aluchi Andreea Ioana Ordinul Arhitecţilor din Romȃnia (O.A.R.) Filiala Prahova,membru RUR membru
7 Arh.Budescu Maria Luiza Ordinul Arhitecţilor din Romȃnia (O.A.R.) Filiala Bucureşti,membru RUR membru

 Secretariat:

1 Maria Marin Inspector serviciul urbanism şi cadastru secretariat
2 Voicu Ilie Inspector serviciul urbanism şi cadastru secretariat
3 Rotilă Cristina Ioana Inspector serviciul urbanism şi cadastru secretariat

 Membri cu rol consultativ:

1 reprezentant Agentia pentru Protecţia Mediului Prahova membru
2 reprezentant Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova membru
3 reprezentant Direcţia de Sănătate Publică Prahova membru
4 reprezentant S.C. Hidro Prahova S.A. membru
5 reprezentant S.C. Electrica Distributie Muntenia Nord S.A. membru
6 reprezentant S.C. G.D.F. Suez –Distrigaz Sud membru
7 reprezentant S.C. Romtelecom S.A. membru
8 reprezentant Poliţia Staţiunii Sinaia- circulaţie rutieră membru

ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și       Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 21_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support