Administrație Publică

HOTARAREA NR. 22 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive înregistrată sub nr.2432/22.01.2019, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic înregistrat laPrimăria orașului Sinaia sub  nr. 2434/22.01.2019;

– Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu :

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.1, pct.d) și art.29, alin.3, pct.b) și pct.c)

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin.(2) și art.115 alin.(1) lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în :

  • Dosarul de evacuare a dnei. Pătrașcu Ștefania Hermina Dorina din imobilul situat la adresa Str.M.Kogălniceanu nr.78, Sinaia.
  • Dosarul 125/P/2015 al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Naționala Anticorupție , Serviciul Teritorial Ploiești.

ART. 2. – Se mandatează Primarului Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 22_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support