Administrație Publică

HOTARAREA NR. 6 din 19.02.2019

martie 4, 2019

Privind aprobarea protocolului cu Federația Română de Alpinism și Escaladă (F.R.A.E.) și a  protocolului cu SC Tonic Consulting & Management SRL și Asociatia Clubul Sportiv Ski Racing Armada 24

Având în vedere : 

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 1836/16.01.2019 ;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăriar orașului Sinaia cu nr. 1841/16.01.2019 ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001 privind Administrația Publică Locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. (2), lit.  e) coroborat cu art. 45 alin.(2), lit.f) si art.115 alin.(1), lit.  b),  

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Aprobă organizarea evenimentului Campionatul Național de Schi-Alpinism 2019 în perioada 23-25 februarie 2019 și includerea acestuia în Lista Evenimentelor organizate de Primăria Sinaia pentru anul 2019.

Art. 2. – Aprobă protocolul cu Federația Română de Alpinism și Escaladă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. –  Aprobă organizarea evenimentului Competiția Kids Ski Challenge ediția a II-a 2019 în perioada 16-17 martie 2019 și includerea acestuia în Lista Evenimentelor organizate de Primăria Sinaia pentru anul 2019.

Art. 4. –  Aprobă protocolul cu SC Tonic Consulting & Management SRL și Asociatia Clubul Sportiv Ski Racing Armada 24, parte integrantă a prezentei hotărâri

Art. 5. –  Hotărârea va fi comunicată departamentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și centrul Internațional de Conferințe Casino Sinaia.

Descarca:HCL. nr. 6_2019

Last modified: martie 4, 2019

Comments are closed.