Administrație Publică

HOTARAREA NR. 32 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor din incinta Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia

Având în vedere:

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la nr.5900/25.02.2019;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr.5903/25.02.2019;

– Adresa nr.2158/18.01.2019 a Centrului Cultural Carmen Sylva;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 152/03/08/2007 privind înființarea Centrului Cultural „Carmen Sylva” Sinaia și a Regulamentului de organizare și funcționare, capitolul V – Bugetul de venituri și cheltuieli, art. 18 si art. 19 pct. „b” în care veniturile extrabugetare se realizează din închirieri de spații și bunuri mobile;

În conformitate cu prevederile :

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (6), lit.a), pct.4, coroborat cu art. 45 alin. (1) si art. 115 alin.(1), lit. b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă actualizarea tarifelor de închiriere a spațiilor din incinta Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. – Tarifele mai sus menționate nu se aplică în cazul evenimentelor organizate de Primăria orașului Sinaia, conform Hotărârii Consiliului Local nr.66/2006, cu modificările și completările ulterioare, care va putea astfel utiliza spațiile Centrului Culural “Carmen Sylva”, cu titlu gratuit.

Art.3. – Se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 83/8.07.2014;

Art.4. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către managerul Centrului Cultural Carmen Sylva, Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget.

 

Anexa 1 la HCL.                                                                                           nr.32/28.02.2019

 TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SĂLILOR DIN INCINTA CENTRULUI CULTURAL CARMEN SYLVA SINAIA

 

NR.

 

 

DENUMIRE SALA

 

AN 2019 LEI/ ORA

 

AN 2019 LEI/ZI

1. Clubul Seniorilor 60 480
2. Sala “Carmen Sylva” 60 480
3. Sala “George Enescu” 120 960
4. Clubul Tinerilor 60 480

 

Descarca: HCL. nr. 32_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support