Administrație Publică

HOTARAREA NR. 33 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind aprobarea calendarului de programe / activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru anul 2019

Având în vedere :

Expunerea de motive înregistrata cu nr. 7935/12.03.2019 a Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 7937/12.03.2019;

Solicitarea Centrului Cultural Carmen Sylva înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 6869/05.03.2019;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

      În temeiul prevederilor :

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a) și lit.d)  alin. (6), lit.a), pct.4, coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă calendarul de programe / activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2019, conform Anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării programelor și activităților proprii Centrului Cultural Carmen Sylva pentru anul 2019, menționate la art.1 conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de către Departamentul Politici Pubice,Serviciul Buget și Resurse Umane și conducerea Centrului Cultural Carmen Sylva.

Descarca: HCL. nr. 33_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support