Administrație Publică

HOTARAREA NR. 34 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru perioada martie-decembrie 2019

Având în vedere : 

Expunerea de motive înregistrată la  nr. 7928/12.03.2019 a Primarului Orasului Sinaia;

Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 7930/12.03.2019;

Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu:

  • Legea 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare, art.18 (1) alin.2 lit. a);
  • Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art. 5, alin. (3) ;

În temeiul   art.36, alin.( 2), lit. d) și  alin 6, lit a), pct. 5 si 6 și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Aprobă calendarul de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia pentru perioada martie-decembrie 2019, conform Anexei  1 care face parte integranta din prezenta  hotărâre.

Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfașurării competițiilor și activităților menționate la art.1 conform Anexeia 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Pubice, Serviciul Buget și Resurse Umane și Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 34_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support