Administrație Publică

HOTARAREA NR. 40 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 21.09.2018 – privind îndreptarea erorii materiale din titlul şi din întreg  cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 141 din 23.07.2018 în sensul rectificării din “anexa nr. 12” în “anexa” la H.C.L. nr. 107/09.11.1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului, abrogarea art. 2, 3, 4, 5, 6 din Hotărârea Consiliului Local nr. 141 din 23.07.2018 şi aprobarea completării anexei la H.C.L. nr. 107/09.11.1999

Având în vedere expunerea de motive nr. 6279  din 27.02.2019 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174 din 21.09.2018;

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 6282 din 27.02.2019 prin care se supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 174 din 21.09.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

– H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 141 din 23.07.2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 174 din 21.09.2018;

Ținând cont de :

–  Legea 7/1996 – Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată;

– Art.155 din Ordinului 700/2014 al Directorului General ANCPI  (cu privire la întabularea dreptului de proprietate publică a oraşului);

– Prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

 În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c) și art. 123, alin.(2), coroborate cu  art. 45, alin.(3) și  art.115, alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

 CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 21.09.2018, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 174 din 21.09.2018 rămân neschimbate;

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism şi Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 40_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support