Administrație Publică

HOTARAREA NR. 42 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

            Având în vedere expunerea de motive nr. 9150 din 22.03.2019 a domnului Consilier Local Remus David şi raportul de specialitate nr. 9164 din 22.03.2019, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu :

  • 4 din Legea nr. 213/17.11.1998 – privind bunurile proprietate publică;
  • cu art. 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1), lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Biroul Contabilitate din cadrul Serviciului Buget al Primariei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 42_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support