Administrație Publică

HOTARAREA NR. 46 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind prelungirea contractului  de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018 dintre DOBRE GHE. LUMINIȚA “ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar)

Având în vedere:

  • Expunerea de motive nr. 6192 din 26.02.2019 întocmită de dl. David Remus și dl. Popa Gheorghe consilieri locali, prin care propun prelungirea contractului de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 6201/ 26.02.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia solicitarea DOBRE GHE. LUMINIȚA “ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ de prelungire a contractului de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018;
  • Contractul de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018 dintre DOBRE GHE. LUMINIȚA “ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, în calitate de locatar (chiriaș) și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).
  • Cererea doamnei Dobre Luminița înregistrată  la Primăria Orașului Sinaia cu nr. 3403/31.01.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă prelungirea cu 1 an, de la data de 01.03.2019, a termenului de închiriere prevăzut la art. 2, din contractul de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018  dintre DOBRE GHE. LUMINIȚA “ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII” ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, în calitate de locatar (chiriaș), și ORAŞUL SINAIA în calitate de locator (proprietar).

Art.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de închiriere nr. 5685 / 27.02.2018 şi să prelungească ulterior contractul menţionat.  

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 46_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support