Administrație Publică

HOTARAREA NR. 47 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4485 din 11.02.2019 întocmită de dl. David Remus și dl. Popa Gheorghe, consilieri locali, prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 4486 / 11.02.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului de concesiune nr. 6702/28.06.2017;
  • Cererea doamnei Baltă Gabriela Ionela inregistrată la Primaria orașului Sinaia sub nr. 835/09.01.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) ;i art. 115 alin. (1), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni, de la 17.01.2019, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017  dintre BALTĂ GABRIELA IONELA, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

Art.2. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse că preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

Art.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017.  

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 47_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support