Administrație Publică

HOTARAREA NR. 53 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, apartament nr.48  având număr cadastral 20348-C1-U29 către dna.DRAGOȘ IOANA MIHAELA

Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrata cu nr.7507/11.03.2019;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.7519/11.03.2019 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, apartament nr.48 având număr cadastral 20348-C1-U29 către dna.DRAGOȘ IOANA MIHAELA;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile : 

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

–  Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată – art.42;

– Codului fiscal, art.292, alin.(2), lit.f) care precizează că : sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții și a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”;

În temeiul art. 36 alin.(2),  lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1), coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, mansardă, apartament nr.48  având număr cadastral 20348-C1-U29 , conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă vânzarea către dna.Dragoș Ioana Mihaela a apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, apartament nr.48  având număr cadastral 20348-C1-U29, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Preţul vânzării este de 9800 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dna.Dragoș Ioana Mihaela  are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului în Cartea Funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.8. – Biroul patrimoniu și protecție civilă  și Serviciul Buget, vor  aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 53_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support