Administrație Publică

HOTARAREA NR. 59 din 28.03.2019

aprilie 12, 2019

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, conform OUG nr. 114/2018 și a cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de investiții “ REPARAȚII CAPITALE STRADA  ZAMORA, ORAȘ SINAIA”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 9303 / 25.03.2019 a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 9334 / 25.03.2019 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 28 / 2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, precum și a Ordinului nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013;

Văzând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d), coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. –  Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați de proiectantul lucrării, în conformitate cu prevederile art. 71 din OUG nr. 114 / 2018, pentru restul de executat C + M, în sumă de 331.920 lei, inclusiv TVA, la obiectivul  de investiții “ REPARAȚII CAPITALE STRADA  ZAMORA, ORAȘ SINAIA”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL, conform Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –  Se aprobă noua valoare a lucrărilor la obiectivul  de investiții “ REPARAȚII CAPITALE STRADA  ZAMORA, ORAȘ SINAIA”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL, în sumă de 520.049,92 lei,  inclusiv TVA, compusă din:

  • Valoarea totală decontată prin PNDL – 718,42 lei, inclusiv TVA;
  • Rest de executat, actualizat – 331,50 lei, inclusiv TVA.

Art. 3. –   Se aprobă actualizarea cofinanțării de la bugetul local pentru restul de executat, la obiectivul  de investiții “ REPARAȚII CAPITALE STRADA  ZAMORA, ORAȘ SINAIA”, cuprins la finanțare în cadrul PNDL, în sumă de 20.049,92 lei, inclusiv TVA.

 Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 59_2019

Last modified: aprilie 12, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support