Administrație Publică

HOTARAREA NR. 64 din 18.04.2019

mai 6, 2019

privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică

Analizând expunerea de motive  înregistrată la nr.9509/26.03.2019, a Primarului orașului Sinaia,  privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

Luând în considerare Raportul de specialitate  înregistrat la nr.9559/26.03.2019, întocmit de  Serviciul Public de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local Sinaia, cu privire la constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

Având în vedere prevederile :

  • Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Ordinului Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.2525/07.12.2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică;
  • Legii nr. 292/2011 a asistentei sociale;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. d)  și alin.(6), lit. a), pct.2) din Legea  nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1.  – Se aprobă constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, în următoarea componenţă:

  1. a) – Dascalu Monica – inspector in cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială.
  2. b) – 2 (doi) agenţi ai Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Sinaia .

ART.2.  – Se desemnează în calitate de coordonator al echipei mobile, pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, doamna Radu Angelica, inspector Serviciul Public de Asistenţă Socială.

ART.3. – Transportul echipei mobile pentru intervenţiile de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, va fi asigurat de Poliţia Locală cu ajutorul mijloacelor de transport din dotarea instituției.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Asistență Socială și Direcția Poliția Locală.

Descarca: HCL. nr. 64_2019

Last modified: mai 6, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support