Administrație Publică

HOTARAREA NR. 65 din 18.04.2019

mai 6, 2019

privind  aprobarea bugetelor evenimentelor22 Aprilie 2019 – Ziua Pământului”, 09 Mai 2019 -“Crosul Adrian Ghioca” ediția a – XIV-a”,  24 Mai 2019 -“Nunta de Aur”  ș31 Mai 2019 – “Defilarea Elevilor Colegiului Mihail Cantacuzino“

Având în vedere  Expunerea de motive intocmită de Primarul orașului Sinaia,  înregistrată la nr. 11716/15.04.2019 si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primaria orașului Sinaia sub nr. 11726/15.04.2019;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederiile Hotărârii Consiliului Local nr. 240/2018 privind Lista evenimentelor orașului Sinaia;

Ținând cont de  prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. d) și alin.(6), lit.a), pct. 1,4,5 si 6, coroborat cu  art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. –  Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului din 22 aprilie 2019  – ”Ziua Pământului “, în valoare de 10.000 lei .

ART. 2. – Aprobă desfășurarea crosului anual “Adrian Ghioca”, Ediția a XIV – a,  în data de 09 mai 2019 .

ART. 3. – Aprobă acordarea de premii în valoare totală de 21.600 lei,  pentru 18 categorii de vârsta și 2 categorii de gen după cum urmează: pentru toate categoriile de vârsta :

  • Premiul I  = 300 LEI
  • Premiul II = 200 LEI
  • Premiul III = 100 LEI

ART. 4. – Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului ”Crosul Adrian Ghioca” – ediția a XIV- a, în valoare de 5.400 lei ;

ART. 5. –  Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului  din  24 mai 2019 –”Nunta de Aur “, în valoare de 15.000 lei .

 

ART. 6. – Aprobă efectuarea de cheltuieli complementare organizării evenimentului  din 31 mai 2019 –  ” Defilarea Elevilor Colegiului Mihail Cantacuzino“, în valoare de 5.000 lei.

ART. 7. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașuui Sinaia .

Descarca: HCL. nr. 65_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.