Administrație Publică

HOTARAREA NR. 67 din 18.04.2019

mai 6, 2019

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2020 

         Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la nr.10883/08.04.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 10957/09.04.2019, intocmit de Serviciul Buget – Birou taxe și impozite din cadrul aparatului de specialitate al  Primarului Orasului Sinaia ;

În conformitate cu art.491, alin.(1) și (2) din Legea nr.227/2015 (Codul fiscal), cu modificările și completările ulterioare- ”Indexarea impozitelor și taxelor locale ” care stipulează că:

  • ”În cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la data de 30 aprilie, de către consiliile locale, tinând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”;
  • ”Sumele indexate conform alin.(1) se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se aplică în anul fiscal următor.”

In temeiul prevederile art.36, alin. (2), lit.b) coroborat cu alin.(4) lit.c),   art. 45 alin. (2), lit.c) și art.115 alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind  administrația publică locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1. –   Pentru anul fiscal 2020, impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice, se indexează cu 4,6 %, față de impozitele și taxele locale datorate de contribuabili, persoane fizice și juridice pentru anul fiscal 2019, așa cum au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Orașului Sinaia nr.233/2018.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire, începând cu data de 1 ianuarie 2020, de către Serviciul Buget – Birou taxe si impozite.

Descarca: HCL. nr. 67_2019

Last modified: iunie 9, 2021

Comments are closed.