Administrație Publică

HOTARAREA NR. 68 din 18.04.2019

mai 6, 2019

Privind  acordarea  burselor școlare pentru anul 2017-2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, înregistrată la  nr. 10449/03.04.2019, precum și Raportul de specialitate al  Departamentului Politici Publice înregistrat la nr. 10450/03.04.2019;

Având în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate  cu Ordinul nr. 5576/2011, al Ministrului educației, cercetării,tineretului si sportului privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;

În temeiul Legii 215/2001 privind administratia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 , alin. (6), lit.a), pct.1), coroborat cu art. 45 alin.(2), lit.a) si art.115, alin. (1), lit.b),  

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Aprobă  acordarea burselor școlare pentru anul școlar 2017-2018, pentru elevii școlilor sinăiene, conform Bugetului local  de venituri și cheltuieli pentru anul 2019.

ART.2. –  Aprobă ca valoarea burselor să fie aceeași, în funcție de tipul de bursă, pentru oricare dintre instituțiile de învățământ preuniversitare sinăiene, dupa cum urmează:

  1. bursa de performanță = 400 lei
  2. bursa de merit = 275 lei
  3. bursa de boală = 350 lei
  4. bursa de ajutor social = 350 lei 

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice si de către conducerea instituțiilor de invățământ sinăiene.

Descarca: HCL. nr. 68_2019

Last modified: mai 6, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support