Administrație Publică

HOTARAREA NR. 72 din 18.04.2019

mai 6, 2019

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018

Având în vedere expunerea de motive nr. 2176 din 18.04.2019 întocmită de  dl.  David Remus, consilier local, prin care propune prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 12193  / 18.04.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 53/03.01.2018;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3)  și  art. 115, alin. (1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la 03.01.2019, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018  încheiat între POTROANCHENU MIHAELA GEORGETA, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Nerespectarea termenului de prelungirea de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

ART.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018.

ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL. nr. 72_2019

Last modified: mai 6, 2019

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support